Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy w Dębem Wielkim
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu
   Gminne Przedszkole im. Dębowej Krainy jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Dębe Wielkie oraz rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
   Przedszkole prowadzone przez Gminę Dębe Wielkie zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego w czasie od godz. 7.30 do 12.30  w dniach pracy przedszkola.
   Siedziba Gminnego Przedszkola im. Dębowej Krainy znajduje się w budynku Urzędu Gminy Dębe Wielkie przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie.
       Nowo  wybudowany kompleks dydaktyczny mieści się przy ulicy Krótkiej 1a w Dębem Wielkim.
Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Dębe Wielkie, nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.30-8.00 Schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi. Zabawy dowolne wg pomysłów dzieci
8.00-8.45 Praca dzieci z wychowawcami w grupach własnych.
8.45-9.00 Ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania-czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie.
9.00-9.35 Śniadanie
9.35-10.30 Zajęcia edukacyjne i dydaktyczne w oparciu o podstawę programową zgodnie z tematyką zajęć.
10.30-11.45 Czynności samoobsługowe przed wyjściem: nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinania guzików. Pobyt dzieci na dworze. Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, wycieczki, spacery.
11.45-12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe.
12.00-12.30 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole.
12.30-12.45 Czynności higieniczne. Przygotowanie do relaksu
12.45-13.15 Relaks poobiedni dla 5 latków
12.45-14.00 Leżakowanie grup 3 i 4 latków. Słuchanie bajek i muzyki.
13.15-14.00 Zabawy i ćwiczenia zorganizowane przez wychowawcę, zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela dla dzieci 5 letnich
14.00-14.15 Przygotowanie do podwieczorku
14.15-14.30 Podwieczorek
14.30-15.00 Zajęcia zorganizowane
15.00-17.00 Zabawy wg zainteresowań dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Pobyt na dworze.
17.00-17.30 Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci do domów
UWAGA Ramowy rozkład dnia, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na różne warunki atmosferyczne, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji zajęć tematycznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-02